$left
$middle

En utställning växer fram

Fyra unga kvinnor sitter vid ett konferensbord och tittar på skisser på en dator.

Bakom kulisserna i utställningsprojektet Modest Fashion. Följ processen från idé till färdig utställning.

Sammanfattning

Utställningen Modest Fashion på Malmö Museer har tagits fram i ett samarbete med Tillskärarakademin där studenter tillsammans med 8 unga Malmökvinnor tillsammans tolkat Modest Fashion vilket resulterat i 12 unika outfits. Alla medverkande har varit en del av processen, från design till innehåll och formgivning av utställningen.

Ljudspår: Bakom kulisserna på Modest Fashion

En idé växer fram

Målet var att bilda en projektgrupp bestående av unga modeintresserade kvinnor i Malmö som bär modest fashion. Tillskärarakademin Malmö kontaktades för att se om intresse fanns att delta för att designa, konstruera och sy upp plagg eller hela outfits.

Annonsering av projektet skedde via sociala medier och 38 personer svarade att de vara intresserade. Åtta kvinnor mellan 17 och 26 år valdes ut för anställning. Fyra kvinnor från Tillskärarakademin anställdes efter att en förfrågan skickats direkt till skolan. Tillsammans bildade de arbetsgruppen för utställningsprojektet.

Workshops

Ett tiotal workshops genomfördes med olika teman som hur det går till att skapa en utställning samt samtal kring frågor som Vad är Modest Fashion för dig som ung i Malmö idag? Var hittar du kläder som passar din stil? Hur ska utställningen formges och vad ska den förmedla? Ett önskemål från arbetsgruppen var en selfiespot. Alltså en spegel att ta selfis framför i någon snygg outfit.

Museets utställningar och samlingar ska spegla den omvärld vi lever i. I museets omfattande dräktsamlingar och utställningar finns inte Modest fashion representerat idag, trots att det är ett levande inslag i Malmös gatubild. Enligt museilagen har vi i uppdrag att vara en institution öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld.

Josefine Floberg, utställningchef

Design och sömnad

Det stora arbetet var dock att skapa 12 outfits på tema modest fashion. Grupper om tre lottades fram och varje designer från Tillskärarakademin fick två ”kunder”. De diskuterade idéer och önskemål vilket resulterade i designskisser. Tyger köptes in och flera toile, provplagg av enklare material, syddes upp designerna för att få perfekt passform. En slutlig design togs fram inför konstruktion av plagget för att slutligen sys upp.

Designerna från Tillskärarakademin fick även göra en egen tolkning av modest fashion i form av en outfit som de designade, konstruerade och sydde upp till sig själva.

Ljudspår: Konstnären Yasmina berättar om arbetet med utställningen.

Formgivning

Till projektet kopplades en ung kvinnlig konstnär, Yasmina Karli Malmsten, som fick uppdraget att formge utställningen utifrån arbetsgruppens önskemål. Det övergripande temat för utställningen blev naturen vilket även återspeglas i de outfits som skapades. Konsten på väggarna är hennes verk. Händer som återfinns i båda utställningsrummen symboliserar den skapande handen.

Frysning

Under utställningsperioden kontrolleras lokalen kontinuerligt för skadedjursangrepp och fällor sätt ut i förebyggande syfte för att undvika angrepp på plagg av naturmaterial.

Skadeinsekter är en påfallande riskfaktor för samlingar/föremål i museer. Vi använder olika åtgärdsvägar och metoder för att förebygga eventuella skadeangrepp. En av metoderna är frysning av textilt material inför till exempel en utställning.

Agata Nilsson, samlingsansvarig konservator

Musikvideo och modefotografering

Två idéer kom fram under arbetets gång. Det ena vara att genomföra en modefotografering för att visa hur outfitsen ser ut på person som den sytts upp för. En ung fotograf anlitades, Melissa Chin Shin Zabihi, som valde locations i slottsdelen på Malmö Museer för att skapa en spänning mellan gammalt och nytt.

Den andra idén vare en modefilm. Till detta uppdrag anlitades filmaren Moncef Henaien och Cora Onori för ljuddesign/musik. Moncef valde locations för filmen utifrån outfitsen och varje scen har sin egen betydelse. Coras ljuddesign/musik skapades för att ytterligare förstärka filmens innehåll och naturtemat. Musiken kan höras i båda utställningsrummen.

Bygga utställning

Byggandet av utställningen pågick under fyra veckor i utställningslokalen. Podier som använts i den tidigare visade utställningen återanvändes men fick ett nytt utseende från att vara åttkantiga till att få rundade organiska former. Träden i utställningen påbörjades tidigare och transporteras till lokalen för att målas på plats.

Pressvisning och vernissage

Sista veckan innan utställningen öppnade var det dags för pressvisning med intervjuer och fotografering. Projektet avslutades med en invigning för alla som medverkat och deras inbjudna gäster.

Ljudspår: Lucy och Aya pratar om sin syn på Modest Fashion

Kontakta oss

sv