$left
$middle

Haenyeo - havets kvinnor

Denna utställning stängde i januari 2021.

Utanför Sydkorea ligger ön Jeju där dykarkvinnorna lever i harmoni med havet. Utställning ger en inblick i en världsunik kultur. 

Foto från utställningshallen. Stora fotografier på de sydkoreanska Haenyeo-kvinnorna.

Foto: Matilda Thulin / Malmö Museer.

Haenyeo-kulturen har tusenåriga anor och bygger på en stark gemenskap och respekt för naturen. Kvinnorna livnär sig som fridykare och har utvecklat sin andningsteknik för att kunna vara under ytan en längre period. Inom haenyeo-kulturen är det kvinnorna som försörjer familjen medan männen tar hand om hushållet. 

Foto: Hyung S. Kim.

Sumbisori

Haenyeo har utvecklat en speciell andningsteknik. När dykaren kommer upp till ytan för att hämta ny luft skapas ett högt visslande ljud - sumbisori. Ljudet uppstår när gammal luft byter plats med ny. Visslandet gör att utandningen går långsammare - på så sätt behålls trycket i lungorna och dykaren kan klara många dyk på kort tid.

Folkvisor och dikter

Haenyeos typiska folkvisor handlar om svårigheter i havet, om god skörd och om ett mystiskt paradis.

Dikten "Med naket ansikte - vackert när Jejuhavet vrålar" är skriven av Sooni Kim. Inläst på svenska av Lisbeth Birgersson och på koreanska av Min Jeong Ko.

Utställningen är producerad av initiativtagaren Min Jeong Ko och Sjöfartsmuseet Akvariet. Min Jeong Kos farmor var haenyeo och hon har en stor passion för kulturen.

Utställningen ingår i samlingsutställningen Havets kvinnor och män.

Haenyeo kommer att visas på Teknikens och Sjöfartens hus, på entréplan, i anslutning till utställningen Havets kvinnor och män.

Kontakta oss

sv