$left
$middle

Havets kvinnor och män

Utställningen har stängt och går inte längre att besöka på Malmö Museer.

Vad betyder livet på havet? Flera olika perspektiv på vad havet kan innebära. Sjömansminnen, samtidsdokumentationer och fartygsmodeller.

Foto: Matilda Thulin / Malmö Museer.

  • Teknikens och Sjöfartens hus

Haven täcker 70% av jordens yta. De var länge den vanligaste färdvägen för människor som ville förflytta sig långt ut i världen. Haven korsades och nya världar upptäcktes. Än idag är transporter på haven det vanligaste sättet att frakta gods. Vad betyder livet på havet för de som arbetar ombord? Hur är det att livnära sig på havet? Vad kan havet betyda för oss? I Havets kvinnor och män hittar du fem olika perspektiv på vad havet kan innebära.

Sjömansminnen

På nästan vartenda museum hittar vi dem. Minnen från tiden till sjöss. Föremål som hämtats hem under långa resor, ofta från avlägsna länder. En brokig samling ting som brukar kallas sjömansminnen. Vad är det som är så speciellt med en sjömans minnen? Vilka tankar väcker föremålen hos dig?

Ibland behöver museets föremål nya berättelser. Under två dagar i oktober 2020 lät vi museets yngre besökare att välja sitt favoritföremål bland sjömansminnena i utställningen. Vi ville veta vad som var intressant med föremålet, om det fanns en koppling till någon upplevelse eller om de hade något liknande föremål hemma. Här visar vi ett urval av de bilder och berättelser som samlades in. Se fler av barnens berättelser i vår databas.

#lättaankar

1150 kvinnliga sjömän och befälsstuderande samlades i Facebook gruppen #lättaankar i november 2017. Kvinnorna ville ta krafttag mot sexuella trakasserier i sjöfartsbranschen. De spelade in en film om kränkningar de utsätts för.

Foto: Mia Blomgren/Sveriges Radio.

Svenska sjömän – en serie av Mia Blomgren

Är sjömän annorlunda än andra? Den frågan var drivkraften bakom Mia Blomgrens programserie av radiodokumentärer i vilken tre generationer sjömän berättar om sina liv. Och svaret blev att de faktiskt är annorlunda, konstaterar Mia. Törn, som arbetsperioderna till sjöss kallas, är långa och påverkar livet på många olika sätt. Dokumentärerna handlar om de myter vi alla har om sjömän, men de avmystifierar även dagens sjömän och sjökvinnor.

Båtmodeller

Malmö Museers sjöfartssamling består huvudsakligen av donationerna från Kockums varv och Malmö Sjöfartsförening. I Kockumsdonationen från år 1978 finns det en stor samling båtmodeller. Det kan spåras till de rituella båtmodellerna från Egypten för 4000–5000 år sedan. Här visar vi åtta båtmodeller från olika epoker.

Fler utställningar om hav och sjöfart

Havets kvinnor och män visas på Teknikens och Sjöfartens hus, på entréplan.

Kontakta oss

sv