$left
$middle

Fördjupningsmaterial: Tillväxt

Utställningen har stängt och går inte längre att besöka på Malmö Museer. Det går dock bra att ta del av det digitala materialet till utställningen.

Fördjupningsmaterial

Industrilokal med gallerbur

Fördjupningsmaterial om tillväxt kopplat till utställningen Tillväxt - vad är det? som visas på Malmö Museer.

Tillväxt vad är det? lyfter på den idé om tillväxt som idag dominerar berättelsen om oss människor på jorden. En idé vars välbekanta logik, att formulera mål och strategier för att uppnå välstånd, har blivit otillräcklig. Tillväxt, ett begrepp som tagits gisslan av den marknad som kommit att inta en självklar plats som auktoritet och referenspunkt i våra liv och vars snuttifierande prefix; hållbar, grön, jämlik och social, ängsligt plåstrar om och upprätthåller. En saga ingen längre riktigt tror på men ändå tvingas leva i.

Vad händer när vi vågar ifrågasätta vår egen begreppsvärld? När vi förstår att den idé om världen vi lever i på intet sätt är oss given? Vad möjliggörs när vi bär en angelägen fråga med oss – genom olika kontexter? Vad uppstår i relationen mellan sammanhangen? Vilka mönster blir synliga? Vilka nya tankar föds - i mellanrummen?

Genom paradoxala berättelser och gestaltningar skildras tillväxt utifrån oväntade perspektiv. Vad handlar tillväxt om i naturen? Vilka värden lever i humorn? Vilka uttryck tar sig tillväxt i andra sammanhang i våra liv?

Två förstoringsglas som hänger i ett galler

Foto: Matilda Thulin

Tillväxt vad är det? handlar om att inte låta oss begränsas av den definition av begreppet som idag utgör grunden för vår gemensamma berättelse om tillvaron på jorden. Ett utforskande utan ambition att finna svar och där vi rör oss i sammanhang bortom den givna samhällsstrukturen.

Vad är tillväxt i naturen? Kan den finnas i sorgen? Genom berättelser och gestaltningar skildras tillväxtbegreppet utifrån olika kontexters röster. Vad handlar tillväxt om i naturen? Vilka värden lever i humorns system? Vilket uttryck tar sig tillväxt i andra sammanhang i våra liv? I döden? Eller i magins värld? Vad händer när vi rör oss mellan olika kontexter med en och samma frågeställning? Vad ser vi då? Genom att synliggöra de trådar som löper mellan kontexter i våra liv möjliggör vi ett systemiskt perspektiv på tillväxt. Ett perspektiv och en logik som gör oss alla till medskapare av berättelser, oändligt gynnsamma för oss människor och den värld vi lever i.

Galler

By education most have been misled;
So they believe, because they so were bred,
The priest continues what the nurse began,
And thus the child imposes on the man.

John Dryden, The Hind and the Panther, 1687

De tre logikerna bakom system-kollaps

Ordet "system" kommer från det grekiska ordet "systema", som betyder ett organiserat samband mellan en uppsättning komponenter för att uppnå ett gemensamt mål eller syfte.

I utställningen “Tillväxt, vad är det?” undersöker vi den linjära logik som präglar många av de system och relationer på vilka vårt samhälle bygger. Logiker som genom sin inneboende dynamik kan både nära och förtära och i förlängningen leda till systemets/relationens slutgiltiga kollaps.

I utställningen väljer vi att låta besökaren uppleva utställningens sju installationer mot bakgrund av de tre logikerna;

Två kvinnor monterar ett galler.

Bakgrund

Duon Lina Fogelberg och Petra Trobäck öser ur flera års utforskande arbete där samtal med människor, sedda i sitt sammanhang, utgjort kärnan. Med sin bakgrund inom företagsvärlden har den etablerade och dominerande sanningen om evig tillväxt som ett samhälleligt mått på framgång alltid väckt deras intresse. I kölvattnet av globala rörelser som erbjuder ett binärt, antingen-eller, perspektiv där det linjära tillväxtparadigmet antingen upprätthålls genom avancerad teknologi eller kvävs av restriktioner och policyskapande, strävar de efter ett mer komplext förhållningssätt till den grundläggande frågan: Vad växer runt oss, gynnsamt för mänskligheten?

Tillsammans med den internationellt erkända designstudion Kossmanndejong har de här skapat ett utrymme för perspektivtagande och reflektion. En surrealistisk och tankeväckande upplevelse, lika underbar som den är absurd.

Kontakta oss

sv