$left
$middle

Vinnare och förlorare i svensk natur

Utställningen har stängt och går inte längre att besöka.

Stor utomhusutställning med bilder av Sveriges främsta naturfotografer.

  • Gustav Adolfs torg
  • 1 april-9 maj 2022

Bilderna, som ställs ut i storformat, visar 35 svenska djurarter. Från ”vinnare” som havsörn som gjort en stark comeback i svensk natur till ”förlorare” som apollofjäril som är på tillbakagång överallt utom på Gotland.

Med utställningen vill Föreningen Naturfotograferna uppmärksamma de globala och inhemska hoten mot naturen och hur de påverkar våra vilda djur.

En miljon arter riskerar att försvinna

Forskarna är alltmer eniga. Vi lever i det sjätte massutdöendets tid. Senaste gången var för 66 miljoner år sedan när dinosaurierna försvann. Då var det ett asteroidnedslag. Idag är det vi själva som är orsaken. Så mycket som en miljon arter riskerar att försvinna.

I Sverige är flera tusen arter rödlistade, det vill säga i någon grad hotade. Samtidigt har många arter tagit en rungande revansch. I våra skogar strövar åter stora rovdjur. Över vattnen svävar havsörnen och vid kusterna vilar sälarna åter på sina gamla kobbar.

Bilden är motsägelsefull, men det finns ett mönster. De djur som jagades till utrotningens gräns kommer igen när vi slutar förfölja dem. De som förgiftades repar sig när kemikalierna inte längre får användas. Men de arter som har kräsna krav på sin miljö, specialisterna som behöver gamla skogar eller slåtterängar, de har det fortsatt svårt.

Naturfotograferna

Föreningen Naturfotograferna samlar Sveriges bästa naturfotografer, alla med ett uttalat natur- och miljöengagemang. Deltagande fotografer i utställningen inkluderar kända namn som Brutus Östling och Staffan Widstrand, nestorn Jan Grahn, 90 år fyllda, och en av föreningens yngsta medlemmar, Isabella Chowra.

Utställningen visas utomhus på Gustav Adolfs torg i Malmö. Utställningen är belyst efter mörkrets utbrott och är öppen för allmänheten 24 timmar om dygnet. Det är kostnadsfritt att se utställningen.

Kontakta oss

sv