Hitta Vilse-stigen

Hitta Vilse-stigen i Torup är en temastig som passar bra för föräldrar med förskolebarn och barn i skolans lägre årskurser.

På Hitta Vilse-stigen får man lära sig vad man ska göra om någon kommer bort. Barnen får lära sig Vilses tre regler: stanna på en plats, se till att synas och höras och håll dig varm.

Stigen, som är 900 meter lång, startar vid skogsområdet intill Dansbanestigen och följer sedan motionsspåret fram till bäcken där den viker av in till höger och så småningom leder fram till skogslekplatsen.

Stigen är markerad med åtta skyltar som berättar hur man ska göra om man gått vilse i skogen.

Hitta Vilse-stigen är ett samarbete med Civilförsvarsförbundet som också arrangerar kurser i friluftssäkerhet.