Ordstigen är en temastig som förankrar ord med verkliga upplevelser runt Torup slottspark.

Ordstigen består av ett antal skyltar med olika ord. Orden är kopplade till syn- och sinnesintryck i skyltens närhet.

Ordstigen passar barn i sen förskoleålder och tidig skolålder och nyanlända barn, ungdomar och vuxna.

Slingan är ca 1,5 km och finns runt slottsparken.
Tips på hur du som pedagog kan arbeta med Ordstigen