Expo Torup

Expo Torup har öppet lördagar och söndagar klockan 11-17. Från och med den 30 augusti håller Expo Torup stängd på grund av utvecklingsarbete. Expon öppnar igen senare i höst.

Expo Torup i Bokskogen

I byggnaden Stallarna hittar du en pedagogisk utställning om Bokskogen, slottet och Torup by. Utställningen visar det viktiga kulturarv som Torup är och berättar även om allt som naturen har att erbjuda; träd, växter och allemansrätt.

Här möter du några kända personer från historien som delar med sig av sina egna upplevelser från hur det en gång var i deras Torup. I Expon finns också fornminnen från området.

I det så kallade modellrummet kan du se en modell över området, men även en trämodell av slottet. Du kan också lära dig mer om hur området såg ut förut via gamla kartor.

Allt du ser i rummet har du också möjlighet att gå ut och upptäcka i området.

Öppettider 2021

Expo Torup har öppet lördagar och söndagar klockan 11-17. Från den 31 augusti kommer dock Expo Torup att vara stängt, på grund av utvecklingsarbete. Den kommer att öppna igen under hösten 2021.