Covid-19

Torups friluftsgård öppnar för allmänheten 16 augusti - för närvarande öppet i kiosk och för utomhusaktiviteter

Med anledning av coronapandemin är gymmet och inomhusdelen av kaféet på Torups friluftsgård stängt för allmänheten till och med 15 augusti. 16 augusti öppnar Torups friluftsgård åter för allmänheten. För närvarande är friluftsgårdens kiosk är öppen, och utomhusaktiviteterna är igång.

Mer information

Information med anledning av pandemin.

Friluftsgårdens gym öppnar för allmänheten 16 augusti

Mot bakgrund av spridningen av covid-19 stängde Torups friluftsgård för allmänheten den 23 november 2020. Beslutet gäller till 16 augusti.

Alla månads-, halvårs- och årskort förlängs automatiskt med motsvarande tid som stängningen varar. Alla autogiroavtal pausas.

Med anledning av den senaste tidens positiva utveckling av pandemiläget kommer Torups friluftsgård att öppna för allmänheten den 16 augusti.

Torups friluftsgård öppnar gym och kafé den 16 augusti. För att undvika trängsel i gymmet kommer vi att begränsa antalet besökare som vistas där. Var uppmärksam på skyltar och anvisningar från personalen. Vi kommer även att använda separata in- och utgångar.

Med reservation för att datumet för öppning kan komma att flyttas om pandemiläget utvecklas till det sämre.

Öppet i kiosken samt för utomhusaktiviteter

Här hittar du länkar till mer information om friluftsgårdens kiosk och utomhusaktiviteterna som arrangeras i bokskogen under sommaren och hösten 2021.