Covid-19

Information med anledning av pandemin.

Friluftsgårdens gym öppet för allmänheten från och med 16 augusti

Mot bakgrund av spridningen av covid-19 stängde Torups friluftsgård för allmänheten den 23 november 2020. Beslutet gällde till 16 augusti.

Med anledning av den senaste tidens positiva utveckling av pandemiläget håller Torups friluftsgård öppet för allmänheten från och med den 16 augusti.

Alla halvårs- och årskort samt auotgiroavtal har hållits pausade under den tid som stängningen varat. Fribiljetter som gick ut 2020-12-30 är giltiga under hela 2021. Autogiroavtalen är nu återupptagna från 16 augusti, och alla års- och månadskort har återgått till den resterande giltighetstid som de hade innan stängningen.