Ehrenstrahlsmålningarna

På Torups slott finns två stora oljemålningar med kungamotiv. Det är de svenska kungarna Karl X och Karl XI som avporträtterats till häst. Målningarna anses ha utförts någon gång mellan 1660 och 1680 konstnären David Klöcker Ehrenstrahl.

De två Ehrenstrahlsmålningarna hänger i matsalen på Torups slott. Under årens lopp har ett flertal "förbättringar" av målningarna gjorts, och de har blivit övermålade så många gånger att det till slut i princip inte syntes något av de ursprungliga målningarna. Under någon period har de även varit nedmonterade och då förvarats hoprullade, vilket satt sina spår i form av sprickor i duken.

Under en guidad visning av Torups slott finns möjligheten att se de två målningarna på plats.

Konstnären David Klöcker Ehrenstrahl

David Klöcker Ehrenstrahl, 1628-1698, var en tysk-svensk målare, tecknare och författare. Han målade framför allt kungliga porträtt och gruppbilder. Andra kända verk är "Svea och dygdernas rådslag", som finns i Riddarhuset, och "Korsfästelsen och Yttersta domen" i Storkyrkan i Stockholm.

Konserveringen av målningarna

1996 beslutade Malmö fastighetsnämnd att anslå 300 000 kr för konservering av de båda Ehrenstrahlsmålningarna. Ytterligare bidrag till kostnaderna kom från Crafoordska stiftelsen i Lund (50 000 kr) och från Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur (30 000 kr). Arbetet utfördes av Ullenius Ateljéer i Stockholm.