Torups slottsbibliotek

Boksamlingen i biblioteket på Torups slott har katalogiserats och ingår i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS.

Slottsbiblioteket i Torup

Boksamlingen omfattar olika ämnen och litterära perioder, från fransk upplysningstid till skandinavisk och inte minst skånsk utgivning inom historia, folkloristik, konst, skönlitteratur, med mera. Av dedikationer i många av de böcker som tillhört familjen Coyet, framgår att Torups slott varit en mötesplats för flera av det tidiga 1900-talets stora kulturpersonligheter.

Materialet ger också en intressant inblick i svunna tiders samhällsdebatt. Slottsfrun Henriette Coyets intresse för och stora engagemang inom både kvinno- och fredsfrågor avspeglar sig tydligt i samlingen.

Invetering av boksamlingen

Malmö stads ingick i ett samverkansavtal med Kungliga Biblioteket i Stockholm, med syftet har att inventera boksamlingarna på Torups slott och göra dem sökbara via internet. Arbetet pågick under åren 2014-15.