Beijers parks historia

Grosshandlarna Gottfrid och Lorentz Beijer anlade Beijers park 1885. De hade arrenderat ett område som var tre tunnland stort nordost om Nya Vattenverksvägen.

 Idag har parken vuxit till 12 hektar. Beijers park har blivit en oas för Malmöbor, och i synnerhet för de som bor i Kirseberg. Parken fungerar som ett rum och en mötesplats för alla sorters aktiviteter under hela året.

Parken var tänkt att fungera som en motvikt till Kungsparken, både socialt och geografiskt, när den planerades.