$left
$middle

Hornsparken

Hornsparken ligger vid Malmös norra infart.  Mitt i platsens intensiva rörelse finns parken i blickfånget. Det är en annorlunda park där gräsbevuxna terrasser med stålkanter slingrar sig fram och klättrar upp till två meters höjd.

Hornsparken

På avsatserna växer träd i grupper. Betongmuren som avgränsar mot köpcentret Entrés lastgata göms av klättrande murgröna. I området finns också sex glanshagtorn kvar från 1930-talet, de anses vara landets vackraste.

På natten glöder terrasskanterna av färg och varje trädstam vara belyst. Parken har olika uttryck vid olika tidpunkter på dygnet.

sv