$left
$middle

Sjöhästparken

Parken färdigställdes maj 2004 och ligger i bostadsområdet mellan kvarteren Månstrimman och Månskäran i Husie.

Den långsmala parken är 3200 m² stor. Parken är byggd så att den lätt kan nås från omgivande bostadsområden; det går dessutom en gångväg genom parken, med en trappa upp mot Utflyktsstigen.

Parken är genom sitt centrala läge i bostadskvarteren en målpunkt. Hit kan barnen gå för att leka på lekplatsen; i sandlåda, korggunga eller klätterlek. Det finns också gräsytor för lek och spel. Vegetationen bjuder på fägring året om, från den tidiga vårfloran, sommarfloret, till de vackra höstfärgerna och kan avnjutas från några av de bänkar som placeras i parken.

sv