$left
$middle

Skatepark

Skateparken i Stapelbäddsparken håller mycket hög kvalitet och är en av norra Europas bästa. Parken har blivit en jätteattraktion som lockar skatare från hela Europa.

Skate i Stapelbäddsparken

Många av Malmös skatare drömde länge om åka under bar himmel, på bästa plats i staden. 2005 blev drömmen verklig. Skateparken ligger på gammal industrimark där en stapelbädd, som använts vid fartygsbygge, fortfarande står kvar som ett minnesmärke över en svunnen tid.

Parken har designats, konstruerats och byggts av Stefan Hauser - Placed to Ride. Samarbetet med skatarna har varit viktigt under såväl planering, utformning och själva bygget av parken.

Skatedelen är ca 3500 m² och innehåller pools, bowls, trappor, ramper och räcken.

sv