Begränsade platser till våra guidade turer

Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och har begränsade platser på våra guidade turer. Men du kan få tips och inspiration för att uppleva naturen på nära håll och ta dig en tur på egen hand.

Fjärilar och blommor på Klagshamnsudden

Följ med på en runda på Klagshamnsudden som är ett av Malmös naturreservat. På turen tar guiden upp lite av varje som finns att se och uppleva på udden men framförallt fjärilar och blommor.

Det kalkrika underlaget har skapat en intressant flora med flera kalkälskande, sällsynta arter. Mer än 500 olika blommor och örter har hittats på udden och många av dem är väldigt ovanliga och rödlistade. I skogen finns gammal oxel, alm, rönn och några lönn- och pilarter och det är här du kan leta efter den vackra sälgskimmelfjärilen. Sälgskimmelfjärilen ses oftast runt månadsskiften juni-juli så med lite tur ser vi den på guidningen.
Uddens varierande natur gör att här också finns många olika insekter. Här har man hittat över 80 olika arter av bin och 11 arter av myror. Här finns också flera fjärilsarter som är beroende av en särskild värdväxter. Vid tiden för vår guidning finns chansen att se den vackra grönglänsandeskalbaggen myskbock.

Vi ses på parkeringen vid ridanläggningen, vid Badvägen, den onsdagen den 30 juni kl 9. Räkna med att turen tar cirka 2 timmar. Har du egen kikare så ta med den om det kommer några fåglar vi vill kika på. Vill du fika efter turen så ta med dig det.

Fakta om guidningen

  • Vi ses på parkeringen vid ridanläggningen (KRF), vid Badvägen
  • Har du egen kikare så ta med den.
  • Ta med dig egen fika om du önskar fika efter turen.

Datum och tid

  • Onsdagen den 30 juni klockan 9.00.
  • Räkna med att turen tar cirka 2 timmar.