Publicerad 16 januari 2020

16 januari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Ekostråket

Ekostråket är tänkt att bli ett av Malmös längsta grönstråk när allt är färdigt. I framtiden kan du ta dig från centrum ut till kusten genom ett pärlband av parker och naturområden. Redan nu är stora delar klara.

Ekostråkets nyaste del

Den del av Ekostråket som invigdes oktober 2016 ligger inte långt från Hyllie. Den nybyggda delen sträcker sig från Elinelundsparken ner till Ekopassagen under Yttre Ringvägen. Befintliga gång-, cykel- och ridstigar i området kopplas samman med de nybyggda och öppnar upp för rekreation. Här finns  sittplatser, grillplatser och planteringar utmed stigarna. Den trädgård som tillhört gården Almhov är öppen för allmänheten och ingår i Ekostråket. Söder om Gottorpsvägen finns  rader av fruktträd och bärbuskar till glädje för både besökare och djurlivet.

Målsättning med Ekostråket är att det ska vara bra för både människa   och djuren i staden.

Hela ekostråket

Pildammsstråkets förlängning eller det så kallade Ekostråket har sedan länge funnits med i stadens planering. Målet är att skapa ett grönt stråk att röra sig genom fritt från bilar, med rekreativa och ekologiska kvalitéer som binder samman centrala Malmö med kusten och Strandängarna i söder. Ekostråket byggs succesivt ut och kommer med sin slutliga dragning göra det möjligt att gå eller cykel i en grön miljö från Pildammsparken, via Stadionområdet, Kroksbäcksparken, Badhusparken, Hyllie, Elinelundsparken och söder ut via Ekopassagen under Yttre Ringvägen och utmed Bunkeflostrand ner till den redan utbyggda delen av Ekostråket i Östra Strandhem vid havet och Strandängarna.