Hundrastgård

Vi har anlagt en hundrastgård i bokskogen i Gyllins trädgård

Bakgrunden till att vi i Malmö försöker öka antalet hundrastgårdar i alla delar av staden är följande:

  • För att minska de intressekonflikter som kan uppkomma mellan hundägares önskan om att låta sina hundar leka fritt och de som upplever det besvärande med lösgående hundar i våra parker och naturområden.
  • Skapa Mötesplatser för hundägare.
  • Minska störning av djurlivet.

Vi har idag koppeltvång i centrala delarna av Malmö men i ett natur- område som Gyllins så är det också önskvärt med tanke på djurlivet och då området används av många barngrupper.
Hundrastgården i Gyllins trädgård är tänkt som ett komplement till att promenera med sin hund kopplad. Vill man rasta sin hund utan koppel går det bra här!

Senast ändrad: 2018-05-24 12:47