Utvecklingsplan

Fastighets- och gatukontoretsarbetsgrupp har tagit fram en utvecklingsplan för naturparken. Denna plan innehåller riktlinjer för hur området ska skötas och utvecklas framöver och hur de naturvärden som finns på platsen idag ska kunna bevaras.  

Som grund för utvecklingsplanen ligger följande mål: - Öka tillgängligheten och ge plats för fler i naturområdet. - Bevara och lyfta fram de historiska spåren från handelsträdgårdens tid (början av 1900-talet). - Förädla och utveckla de skiftande befintliga naturtyperna inom området.

Nedan följer några illustrationer från utvecklingsplanen.


Förändringar på gång 2012-2013. Illustration Ola Nielsen
Historiska spår. Illustration Ola Nielsen
Naturtyper. Illustration Ola Nielsen

Senast ändrad: 2018-06-19 09:49