Beijers park

Beijers park ligger i stadsdelen Kirseberg och fungerar som en mötesplats för alla sorters aktiviteter under hela året. Här finns Malmös första temalekplats liksom ett utegym samt ett kafé. Det populära barnprogrammet Sommarlov kommer att spelas in i parken juni-augusti.

Välkommen till Beijers park! Här finns Djurlekplatsen, Malmös första temalekplats liksom ett utegym, en stor damm och ett kafé. Här finns också en av stadens stadsodlingar som drivs av en lokal förening.

Från 10 juni till 16 augusti spelas SVTs Sommarlov in i parken. För mer information se

www.malmo.se/sommarlovsmorgon

Under sommaren arrangeras dessutom en rad olika aktiviteter av boende och verksamma i området som Valborgsfirande, Backakarnevalen, Hoppapalooza och under vintern kan man åka pulka i backen.

Kafé

Den 18 juni 2018 invigdes parkens kafé som renoverats efter ett medborgarförslag från det lokala föreningslivet. Förutom att vara en populär mötesplats utgör en kaféverksamhet också en viktig aspekt för tryggheten i området. Från och med maj 2019 kommer Baristakollektivet att driva kaféet. För aktuella öppettider se https://www.baristakollektivet.com/

Djurlekplatsen

Lekplatsen som verkligen inbjuder till lek och aktiviteter ligger mitt i parken och har stora gräsytor runtom. Gillar man att klättra? Så är detta något för dig. Med det stora spindelnätet och alla djuren är man mitt i ett äventyr. Löpbanan är perfekt för barn som vill springa av sig och för de minsta barnen finns det sandlåda och gungor. Djurlekplatsen är en av Malmö stads många temalekplatser.

Anlades 1885

Grosshandlarna Gottfrid och Lorentz Beijer anlade Beijers park 1885. De hade arrenderat ett område som var tre tunnland stort nordost om Nya Vattenverksvägen.

Idag har parken vuxit till 12 hektar. Beijers park har blivit en oas för Malmöbor och i synnerhet för de som bor i Kirseberg. Parken fungerar som ett rum och en mötesplats för alla sorters aktiviteter under hela året.

Parken, var tänkt att fungera som en motvikt till Kungsparken, både socialt och geografiskt.

Senast ändrad: 2019-05-08 11:20