Historik Beijers park

Efter arrendetiden på 50 år skulle parken tillfalla staden. Vid denna tid skulle planteringarna vara uppväxta och parken skulle öppnas för allmänheten. Men redan 1901 - vid Gottfrid Beijers död - övertogs parken av staden.

Malmö försköningsförening gjorde 1903 en framställan om att den skulle göras till en folkpark. Den ursprungliga anläggningen, som var en romantisk park med slingrande gångar, stramades upp med en dominerande promenadanläggning under ledning av stadsträdgårdsmästare Gunnar Isberg. Den nya folkparken öppnades för allmänheten 1904.

Engelsk prägel

Parken utökades ytterligare mellan 1910 och 1917 med först sju och sedan två och en halv hektar. Den utökade delen öster om den befintliga parken, anlades med skogsplantering. Parken var i sin helhet tillgänglig för allmänheten först 1917.

I början på 1930-talet utvidgade stadsträdgårdsmästare Myllenberg den ursprungliga dammen betydligt, slopade det mesta av det äldre gångsystemet och gav parken en karaktär av engelsk landskapspark med stora ytor.

Senast ändrad: 2017-10-16 13:11