Hornsparken

Foto: Jonas Persson/Skyview Flygfoto

Hornsparken ligger vid Malmös norra infart.  Mitt i platsens intensiva rörelse finns parken i blickfånget. Det är en annorlunda park där gräsbevuxna terrasser med stålkanter slingrar sig fram och klättrar upp till två meters höjd.

På avsatserna växer träd i grupper. Betongmuren som avgränsar mot köpcentret Entrés lastgata göms av klättrande murgröna. I området finns också sex glanshagtorn kvar från 1930-talet, de anses vara landets vackraste.

På natten glöder terrasskanterna av färg och varje trädstam vara belyst. Parken har olika uttryck vid olika tidpunkter på dygnet.

Broschyr om Hornsparken (pdf, 799.7 kB)

Senast ändrad: 2020-02-25 08:48