Hyllies största park

Visionsbild från Hyllies största park

Visionsbild från det vinnande tävlingsförslaget "Framtidens park är aldrig färdig".

Vinnaren i projekttävlingen Hyllies största park är utsedd. Teamet bakom bidraget "Framtidens park är aldrig färdig" får därmed vara med och bearbeta sitt förslag tillsammans med Malmö stad, inför den planerade byggstarten 2020.

Aktuellt

Se samtliga tävlingsbidrag på plats i Stadshuset, August Palms plats 1 från och med 30 augusti till och med september månad.

"Framtidens park är aldrig färdig"

Så heter det vinnande förslaget i den projekttävling som utannonserades i november 2017. Bakom förslaget står ett team bestående av Nyréns Arkitektkontor AB, Ekologigruppen AB, Marcus Abrahamsson Arkitektur AB och Peter Linder - Linders plantskola. 

Juryns motivering:

Den robusta utformningen, tillsammans med en stark idé om en park som får växa fram successivt och utvecklas över tid, är förslagets styrka. Växthus och café anknyter fint till Hyllies odlingstradition och kommer, tillsammans med temalekplatsen, att göra parken till en plats där alla vill vara.

Genom att vidareutveckla tankarna om att låta människor vara med och sköta och utveckla parken, finns förutsättningar att skapa en riktigt grön, levande och dynamisk park som bara blir bättre och vackrare med åren. Förslaget med sina många dimensioner har alla förutsättningar att föra Malmös stolta parktradition vidare in i framtiden.

Det vinnande teamet får nu i uppdrag att bearbeta sitt förslag i samarbete med Malmö stad. Planen är att påbörja byggandet av parken under 2020.


Övriga tävlingsteam (utan inbördes rangordning):

  • A & J Andersson & Jönsson Landskapsarkitekter AB
  • Landskapslaget AB
  • GHB Landskabsarkitekter a/s, STED ApS och Atkins Sverige AB 

Senast ändrad: 2018-09-04 13:41