Faunalund intill naturområdet

Hösten 2018 stod en så kallad faunalund intill Käglinge naturområde färdig. Det är ett 3522 kvadratmeter stort område där djuren kan trivas, gynnas och utvecklas.

Gång i faunalunden

Genom en rad olika åtgärder (24 stycken) hoppas vi att djurlivet ska gynnas och växtlivet ska blomstra. Området kan fungera som inspriation till andra kommuner, organisationer, företag och privatpersoner som vill skapa liknande förutsättningar för biologisk mångfald.

24 åtgärder

Totalt har 24 åtgärder gjorts för att gynna djur- och växtliv. Området har röjts, stigar har anlagts, träd har hamlats, insektshotell har inrättats och fågel- och fladdermusholkar har satts upp. För att bara nämna några av insatserna! På området sitter det informationsskyltar om de olika insatserna så att du kan lära dig mer om vad som gjorts och varför.

Hitta hit

Faunalunden ligger intill Käglinge naturområde. Om du vill komma hit med buss tar du linje 32 och hoppar av på ändhållplatsen. Därifrån är det cirka 500 meters promenad till faunalunden som är grönmarkerad på kartan nedan (sista biten via åkerkanten, där det är klippt gräs).

Karta till faunalunden i Käglinge

Klicka på bilden för att visa den större.

PDF:er av områdets skyltar

Här hittar du områdets informationsskyltar i PDF-format. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
blomsteräng_2018-05-28.pdf 1.2 MB 2019-01-17 10.56
bäriga buska_2018-05-16.pdf 1.3 MB 2019-01-17 10.56
ekorrbo_2018-05-03.pdf 816 kB 2019-01-17 10.56
faunadepå_2018-04-27.pdf 720.6 kB 2019-01-17 10.56
Fjärilshok_2018-05-25.pdf 905.3 kB 2019-01-17 10.56
fjärilsträdgård_2018-05-30.pdf 1 MB 2019-01-17 10.56
Fladdermusholk_2018-05-16.pdf 2.4 MB 2019-01-17 10.56
groddamm_2018-05-23.pdf 763.6 kB 2019-01-17 10.56
hamlade träd_2018-05-25.pdf 1.4 MB 2019-01-17 10.56
humlebo_2018-05-16.pdf 1023.2 kB 2019-01-17 10.56
högstubbe_2018-04-27.pdf 1.3 MB 2019-01-17 10.56
Igelkottsbo_2018-05-03.pdf 1 MB 2019-01-17 10.56
insektshotell_2018-05-16.pdf 1.1 MB 2019-01-17 10.56
komposthög_2018-05-14.pdf 733.5 kB 2019-01-17 10.56
mulmholk__2018-05-28.pdf 895.4 kB 2019-01-17 10.56
rösen_2018-05-16.pdf 1.1 MB 2019-01-17 10.56
salamanderbo_2018-04-26.pdf 880.9 kB 2019-01-17 10.56
Sandbädd_2018-05-23.pdf 875.4 kB 2019-01-17 10.56
solitärstock.pdf 1.6 MB 2019-01-17 10.56
Starholk_2018-05-28.pdf 783.1 kB 2019-01-17 10.56
tornseglarholk_2018-05-28.pdf 645.7 kB 2019-01-17 10.56
Uggleholk_2018-06-04.pdf 984.2 kB 2019-01-17 10.56
vedkyrkogård_2018-04-27 (002).pdf 1.9 MB 2019-01-17 10.56

Senast ändrad: 2019-07-08 08:03