Historik

Runt 1890, när kontinentalbanan mellan Malmö och Trelleborg byggdes, påbörjades grustäkt i större skala i det som skulle bli Käglinge naturområde.

Täkten bildade det område som idag kallas Käglinge ränna, som med sin fuktiga och kalkhaltiga "dalgång", är en av områdets mest intressanta del.

En mer omfattande grustäkt påbörjades på 70-talet i de västra och sydvästra delarna. När sedan den verksamheten upphörde användes vissa områden som tipp för i huvudsak rivningsmaterial.

Därefter täcktes stora ytor med rötslamsjord. Tanken med rötslammet var att förbättra marken för kommande planteringar, men tyvärr har det haft negativ effekt på artrikedomen av örter och gräs.

I början av 1980-talet avsattes området som rekreationsområde och omfattande träd- och buskplanteringar gjordes.

Området är idag en mosaik av skiftande naturtyper, ett resultat av mänsklig plantering och naturens egen fantastiska förmåga att utnyttja och dra fördel av störda miljöer.

Senast ändrad: 2017-10-16 13:11