Varvsparken

Sollekplatsen, foto: Bojana Lukac

Sollekplatsen, foto: Bojana Lukac

Varvsparken är en drygt 4 hektar stor stadsdelspark med rymliga ytor för lek, aktiviteter och avkoppling. Den populära sollekplatsen är en självklar mötesplats i Västra Hamnen.

Parkens olika rum och tematrädgårdar binds samman av gångvägar, som alla leder till den cirkulära, centralt placerade och nedsänkta, öppna gräsytan Pelousen. Den populära Sollekplatsen är en mycket välbesökt och omtyckt temalekplats och är en självklar mötesplats i Västra Hamnen. Varvsparken har byggts ut i flera omgångar och nu återstår en sista etapp.

Foto: Bojana Lukac

Promenadstråk och vattenanläggning

Längs med Lilla Varvsgatan skapas en 100 meter lång vattenanläggning med trappor i söderläge och ett attraktivt promenadstråk som länkar samman stadsdelen i öst och väst. Vattenanläggningen kommer att utsmyckas med namninskriptioner på de 700 fartyg som tillverkats under varvsperioden och får ett minnesmärke med historik från Kockumstiden.

I direkt anslutning till det sydliga promenadstråket ingår även en cirka 1000 m² blomsterträdgård omgärdad av en päronhäck. I parkens nordvästra del skapas ett mindre entrérum med ett stort solitärträd och en rund bänk.  

Senast ändrad: 2017-10-16 13:11