$left
$middle

Aktuellt inför Val 2022

Konst och visioner av unga vill inspirera till engagemang för framtiden

2050 är Malmö fritt från våld. Då är alla i staden med och fattar beslut och alla barn känner framtidstro. Kultur är en självklar del av staden och Malmö är klimatpositivt. Så sammanfattas framtiden av de unga som skapat utställningen Öppna Malmö Vision 2050 som pågår under vintern och vill inspirera till engagemang och framtidstro.

Kontaktinformation och länkar

sv