$left
$middle

Valnämndens information inför valet

Se pressträff kring hur valnämnden i Malmö stad arrangerar 2022-års allmänna val.

sv