$left
$middle

Lättläst guide till valet 2022

Här hittar du en lättläst valguide om de allmänna valen 2022.

I den lättlästa valguiden hittar du svar på frågor
som varför det är viktigt att rösta,
hur du röstar och vilka rättigheter du har.

Du hittar också länkar
med lättläst information och
filmer om valet och politik.

Valguider lättläst och klarspråk för utskrift

Om den lättlästa valguiden

Den lättlästa valguiden
riktar sig till Malmöbor
som önskar lättläst information
om valet 2022.

Det finns också bilder
längst ned på denna sida.

Även anhöriga, medarbetare
gode män och förvaltare
kontaktperson eller ledsagare
kan använda sig av valguiden.

Denna valguide är resultatet
av valverkstäder som
funktionsstödsförvaltningen
genomförde våren 2018,
för Malmöborna med särskilda behov.

Inför de allmänna valen 2022 har
funktionsstödsförvaltningens
valsamordningsgrupp
uppdaterat valguiden.

Bilder

Bild 1 visar valsedlar.
Den gula går till riksdagen.
Den blå till regionfullmäktige.
Den vita till kommunfullmäktige.

Bild 2 visar valkuvert.

Bild 3 visar en man som står i ett valbås.

Bild 4 visar hur ett röstkort ser ut.

Valsedlar för riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.
Valkuvert. Google fri upphovsrätt.
Valbås. Google fri upphovsrätt.
Röstkort. Foto: Malmö stad, funktionsstödsförvaltningen
sv