$left
$middle
$right

Vem får rösta?

Här får du veta hur valen till kommun, landsting och riksdag i Sverige går till och vem som får rösta.

För att ha rösträtt bestäms av de uppgifter som finns i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Dessa uppgifter avgör om du har rösträtt och vilket valdistrikt du tillhör. Om du har rösträtt får du ett röstkort hem i brevlådan. Det kommer med posten cirka tre veckor före valet. På röstkortet står vilka val du har rösträtt till, vilket valdistrikt du tillhör och kan sedan välja att förtidsrösta eller rösta i vallokal på valdagen.

Valsedlar finns i alla vallokaler. De har olika färger. Gula för val till riksdagen, vita för val till kommunfullmäktige, blå för val till regionfullmäktige.

Du väljer vilket parti du vill ska representera dig. Om du vill kan du rösta på en viss person på partiets lista genom att sätta kryss vid namnet.

Tänk på att du som är svensk medborgare men bor utomlands måste anmäla dig till röstlängden.

sv