Musikscenen

En stund för reflektion och avkoppling till tonerna av två skånska musiker, i unika spelningar särkilt för Världsdagens besökare.

Innehåll