Anmälan 11 maj

Anmälan 11 maj

Välkommen på inspirationsseminarium på temat delningsekonomi och urbana gemenskaper den 11 maj klockan 16-17.30!

Program

16.00 Birgitta Ramdell, verksamhetsledare Form/Design Center, hälsar välkomna

16.10 Louise Vogel Kielgast, Gehl Architects, berättar om urbana gemenskaper och drivkrafter bakom delandets ekonomi

17.00 Samtal och diskussion

17.30 Slut

Plats och tid

Form/Design Center klockan 16.00–17.30 den 11 maj.