$left
$middle

Pressmeddelande om svenska vinnaren

Följande pressmeddelande gick ut om den svenska vinnaren från Nordic Innovation den 16 juni 2016.

"Prefabricerade moduler i trä som kan kombineras efter de boendes behov. Takträdgårdar, solpaneler och en rad gemensamma utrymmen. Så ser framtidens boende ut i den tävling som Nordisk Innovation, en institution under Nordiska ministerrådet, arrangerat för att lyfta diskussionen om en mer hållbar stadsutveckling i de nordiska länderna.

Tävlingen var uppdelad i sex deltävlingar, ett för varje nordiskt land. Den svenska delen bestod i att  förvandla Sege Park, ett gammalt 250.000 kvadratmeter stort sjukhusområde i Malmö till en modern och resurssnål stadsdel med plats för 800 bostäder.

En rad kriterier ställdes på tävlingsbidragen. Bland annat skulle boendekostnaderna tas i beaktande och CO2-utsläppen fick, när området stod färdigt, inte överstiga 2 ton per person och år.

Fyra bidrag hade tagit sig till finalrundan och vinnare blev Kjellander+Sjöberg Arkitektkontor med bidraget ”It takes a block”. Förslaget bygger på prefabricerade moduler på 40 respektive 20 kvadratmeter som kombineras för att skapa en stor variation av boendeformer anpassade till de boendes individuella behov.

– Att bygga mer hållbart kräver nytänkande och Malmö visar nu att vi vill gå från vision till verklighet, säger Carina Svensson miljönämndens ordförande i Malmö.

Miljöaspekten har tagits med genom att samtliga byggnader föreslås bli uppförda i trä, något som är positivt för miljön genom minskade CO2-utsläpp.

– Vi är väldigt stolta över att vårt förslag vunnit.  Det bygger på en kvarterstruktur där den fysiska miljön understödjer en hållbar livsstil. Utgångspunkt har varit att det är de boendes möjlighet att interagera med och engagera sig i sin omgivning som avgör områdes långsiktiga hållbarhet. Med en större andel delad yta än vanligt skapas värden för de boende samtidigt den privata bostadens storlek kan hållas nere, säger Johan Pitura kontorschef på Kjellander+Sjöberg.

Vinnarna i respektive land utsågs under den konferens om hållbar stadsutveckling i Nordisk Innovations regi som hölls i Helsingfors den 15-16 juni . Konferensen ska stimulera samarbete och erfarenhetsutbyte av hållbart byggande över nationsgränserna."


sv