Stadsarkivet

Studiebesök Stadsarkivet

Stadsarkivet är arkiv för stadens förvaltning, statliga myndigheter med verksamhet i Malmö och har också stora samlingar av privat-, släkt-, förenings- och företagsarkiv.

På Stadsarkivet finns delar av vårt kulturarv. På arkivet finns handlingar från medeltiden och framåt.

Studiebesöket innehåller:

  • Visning av Stadsarkivets lokaler
  • Information om arkivets historia och versksamhet
  • Visningar av delar ut beståndet