Musiestaden Malmö

Rubrik

Ingress

Visionen om Museistaden innehåller ett innovativt kunskaps- och upplevelsecentrum  för hållbar utveckling. En museistad med tre tematiska stadsportar: den historiska staden, industristaden och den hållbara kunskapsstaden. Under studiebesöket berättar vi hur Museistaden kan bli verklighet.