Boende för äldre i Malmö

Boende för äldre i Malmö

Malmö erbjuder sina äldre invånare en bredd av olika typer av boende. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse eget feugiat risus. Nulla facilisi.

Malmö stad har två typer av särskilt boende, vårdboende för personer med omfattande vårdbehov och gruppboende för personer med demenssjukdom.

På den allmänna bostadsmarknaden finns bland annat Havsuttern ett så kallat trygghetsboende som invigdes 2006 och som har fått stor nationell uppmärksamhet.

Trygghetsboende är ett boende för äldre där det i boendet finns möjlighet till samvaro och sociala aktiviteter.

I Malmö finns även ett flertal seniorbostäder som har restaurang, frisör, fotvård och andra sociala aktiviteter i huset. Stiftelsen Södertorpsgården är ett exempel på sådant seniorboende.