Ekomat för äldre

Rubrik

Ingress

Malmö stad har prisbelönats ett flertal gånger för arbetet med måltider inom äldreomsorgen, till exempel Malmö stads miljöpris, Guldkalven och Årets svenska måltidslitteratur.  Dietister och kockar arbetar tillsammans för fortsatt utveckling av måltiderna för äldre.