Lärande för hållbar utveckling

Rubrik

Ingress

Malmö gör en särskild satsning på lärande för hållbar utveckling och satsar på att bli ledande inom området. Under studiebesöket får ni ta del av insatser som till exempel: Klimat-X, klimatexperiment i skolan, pilotstadsdel Kirseberg, gröna skolgårdar och fortbildning av pedagoger.