Framtidens kollektivtrafik

Visionsbild: David Wiberg

Visionsbild: David Wiberg

Studiebesök Framtidens kollektivtrafik

Ingress

Studiebesöket lyfter fram Malmö stads pågående arbete med modern teknik och hållbara trafiklösningar.  Cykel-, gång- och kollektivtrafik ska utgöra grunden i transportsystemet.  Malmö stad arbetar för eldriven kollektivtrafik med hög framkomlighet.

och ska tillsammans med utvecklingen av bilpooler ge möjlighet att minska bilberoendet.  spårvagn och kollektivtrafiksanpassad stadsutbyggnad.