Tema Social hållbarhet

Tema Social hållbarhet

Här finns information om inom vilka områden Malmö stad erbjuder studiebesök på temat Social hållbarhet. Ni väljer själva vilka profilområden ni är intresserade av.

Genom studiebesöket får ni konkreta exempel på hur Malmö stad, boende, föreningar och företag tillsammans förändrar sin närmiljö. Social hållbarhet handlar om att öka levnadsvillkoren för de som bor i Malmö.  Genom en omfattande satsning i fyra stadsdelar börjar Malmö stad ett unikt arbete ihop med de boende.

Läs om våra olika teman i texten nedan. Fyll därefter i vårt bokningsformulär. Är ni intresserade av flera olika teman går det självklart bra.

Gör en bokningsförfrågan

Engagemang för Malmö

Engagemang för Malmö (EMÖ) syftar till att mobilisera kraft och engagemang för gemensam verksamhetsutveckling inom Malmö stad. Malmö har tusentals engagerade medarbetare och tanken med EMÖ är att synliggöra detta engagemang för varandra och Malmöborna. Arbetet med EMÖ har pågått sedan 2001.

Välfärd för alla

Välfärd för alla - det dubbla åtagandet handlar om att alla Malmöbor ska ha en välfärd som ger en god levnadsstandard och att Malmö ska fungera som en tillväxtmotor för Sydvästskåne, Skåne och Öresundsregionen. Fem områden var i fokus för arbetet 2004-2009: bostäder, arbete, utbildning, trygghet och tillväxt.

Områdesprogram för social hållbarhet

Programmet är en långsiktig satsning under fem år för att dels förbättra levnadsvillkoren i områden där välfärden är som lägst dels uppgradera den fysiska miljön. Genom att förändra utvecklingen i fyra områden; Herrgården, Seved, Holma-Kroksbäck, och Lindängen vill områdesprogrammen stärka hela stadens sociala hållbarhet.