Stadsmiljöprogram

Rubrik

Ingress

Malmöbor och besökare ska uppmärksamma och njuta av våra offentliga platser. I vårt Stadsmiljöprogram finns riktlinjer för stadens golv, väggar och ljus. Med hjälp av det får Malmö en tydlig och stark profil. Studiebesöket ger en bild av hur vi med framgång arbetar för ett levande stadsrum.