Yalla, yalla, hälsa för alla!

Den 23 september klockan 11.00-14.00 anordnar hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ett hälsoevent i Rosengård med fokus på diabetes typ 2. Välkommen till Rosengårdsskolan, von Rosens väg. Gratis inträde och inget krav på föranmälan.

Hälsoevent för hela familjen

”Yalla, yalla, hälsa för alla!” är ett hälsoevent för hela familjen då diabetes typ 2 är starkt kopplat till levnadsvanor som grundläggs tidigt i livet. Stöd från familj och vänner är dessutom viktigt för en person som lever med sjukdomen för att upprätthålla goda levnadsvanor.

Program

  • Träffa diabetessjuksköterska, dietist, biståndshandläggare, anhörigkonsulent, psykiatriundersköterska, mötesplats Seniorum från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad.
  • Kontrollera blodsocker och blodtryck. Läkare och diabetessjuksköterska från vårdcentralen Kryddgården och Rosengårdskliniken finns på plats.
  • Delta i föreläsningar om hälsosam mat och diabetes typ 2.
  • Prova mat från Yallatrappan.
  • Spela fotboll med FC Rosengård.
  • Musikunderhållning och överraskning för barnen.

Diabetes typ 2 – så funkar det

Intervju med Malmö stads diabetessjuksköterska Tanja Markestål.

Cities Changing Diabetes

Diabetes typ 2 ökar stort i hela världen och i Malmö har antalet fall fördubblats på åtta år. För att hitta åtgärder att hantera utmaningen har Malmö stad slutit upp till Cities Changing Diabetes (CCD), en kunskapsallians med andra städer, Malmö universitet, Novo Nordisk samt Region Skåne.

Kontaktinformation och länkar

sv