Service Manager
– for future tourism

En yrkeshögskoleutbildning för dig som vill jobba som ledare inom besöksnäringen och som bara nöjer dig med det bästa. En utbildning som leder till arbete.

På vår Service Manager-utbildning får du verktyg att axla uppdrag som ledare inom besöksnäringen som är världens största industri! En näring som omfattar att resa, bo, äta, göra, uppleva och handla. En tredjedel av studietiden är företagsförlagd (LIA), som du är fri att förlägga var i världen du vill. Bara din fantasi säter gränser!

”Att börja på utbildningen var ett av mitt livs bästa beslut.”

Alexander Östlund
Business Development Manager, Nordic Game

Yrket

Yrkesrollen Service Manager är väldigt bred och kan innebära jobb som exempelvis projektledare, marknadsförare, produktutvecklare, kundrelationsansvarig eller mellanchef inom besöksnäringen.

Besöksnäringen består av ett antal olika branscher i vilka du kan jobba efter utbildningen. Det kan t.ex. handla om destinationsutveckling, event, handel, hotell, restaurang, mässor, möten, resor, transport eller turistattraktion. 

FÖRKUNSKAPER
Du behöver ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Du behöver dessutom ha särskilda förkunskaper i form av två års dokumenterad, samt relaterad, yrkeserfarenhet på heltid alternativt omvandlad deltid.
YH POÄNG
Yrkeshögskoleutbildningen till Service Manager är på 400 Yh-poäng.
ÖVRIGT
Utbildning är avgiftsfri och CSN-berättigad.

Resor till och från LIA (lärande i arbetslivet) bekostar du själv.
OM ANSÖKAN
Ansökan öppnar i februari 2020. Möjlighet finns därefter att anmäla sig till eventuella restplatser.

Utbildningsstart i augusti 2020.

Samarbeten och kontakter

Vi har en mycket aktiv och kompetent ledningsgrupp med representanter från Malmö Turism, Event in Skåne, Visita, Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Skånetrafiken, SR Skolrestauranger, Daniella Ibis AB, MalmöMässan och Ystad Turism. Näringslivet har en stor inverkan på och insyn i vår utbildning. Vårt goda samarbete underlättar för många av våra studerande att snabbt få anställning efter examen.

Vid det här laget har vi också ett upparbetat kontaktnät med företag både i Sverige och utomlands som ställer upp med sin tid och kunskap för den arbetsplatsförlagda utbildningsdelen – LIA. Som studerande har du friheten att förlägga denna del av utbildningen var du vill i Skåne, Sverige eller utomlands. Du själv står för resa och uppehälle. Bara din fantasi sätter gränserna!

”Det bästa har absolut varit nätverket, klasskamrater som idag finns i olika branscher. Och flera av dem är bland mina bästa vänner.”

Josefine Solvang
Event Manager Venues, Malmömässan
VILL DU VETA MER?
KONTAKTA MIG
Ingela Asplund, utbildningsledare
tel: 040-34 76 29
ingela.asplund@malmo.se

Röster från tidigare studerande

 Foto: Frasse Franzén