Tid:

7 april 2021 14:00 - 15:30

Ämne:

Sociala event

Plats:

Digitalt via Teams, mer info ges vid anmälan.

Digital hälsocirkel - för dig som är anhörig

Arrangör: Malmö Stad

Fokus på hälsa och balans i livet.

Våren 2021 fortsätter vi erbjuda hälsocirklar för dig som är anhörig till någon inom LSS eller socialpsykiatrin. Fokus i cirkeln är den egna hälsan och innehåller teman såsom kost, sömn, fysisk aktivitet och återhämtning. Träffarna varvas med gästföreläsningar, information och gemensam reflektion.

Anmälan: Skick e-pos till anhorigstod@malmo.se eller kontakta anhörigkonsulent nedan för mer information. Antalet platser är begränsat.

Datum och tid:
Onsdag 7 april

Kl. 14.00-15.30.

Plats: via Teams, mer info ges vid anmälan.

Välkomna!

Annie Mattelin (LSS): 072-961 36 39
Rosella Citterio (Socialpsykiatri) 070-834 13 09