$left
$middle

I coronavirusets spår: Malmö stad lanserar informationssajt för anhöriga

Socialtjänstförvaltningarna i Malmö stad lanserar en gemensam webbsida för att underlätta för anhöriga som har generella frågor om stöd och omsorg eller är oroliga för coronavirusets konsekvenser.

Anhöriga till äldre, sjuka eller personer med funktionsnedsättning är viktiga målgrupper för Malmö stads tre socialtjänstförvaltningar.

I takt med att coronaviruset spridit sig har också anhörigas frågor och oro ökat. Därför lanserar nu Malmö stad en särskild informationssajt för anhöriga med syfte att ge vägledning och svar på de vanligaste frågorna.

– Anhöriga har generellt sätt ett stort behov av stöd och information, och denna sajt har varit på gång ett tag. Med coronautbrottet har frågorna till oss mångdubblats så vi beslöt tillsammans med vår kommunikationsavdelning att lansera hemsidan i förtid, säger Martina Takter, närståendekoordinator i Malmö stad.

På sajten kan man dels hitta allmän information om hur stöd och omsorg fungerar i Malmö stad.

– Det är information som är bra att ha om man behöver hjälpa en närstående att hitta vilket stöd som finns och hjälpa till med att söka bistånd. Vi har försökt göra det så enkelt som möjligt att nå rätt verksamhet. Det finns även fördjupande information om hur vi arbetar med stöd till anhöriga, säger Martina Takter.

Den andra lika viktiga delen handlar om det stöd anhöriga själva kan få av Malmö stad.

– Det är lagstadgat att kommunerna ska erbjuda stöd till den som hjälper eller ger omsorg till någon som har särskilda behov. I Malmö stad har vi fem anhörigkonsulenter som jobbar med detta. Vi erbjuder både individuellt samtalsstöd och vanligtvis även olika grupper och aktiviteter som kombinerar social samvaro med kunskap och hälsofrämjande aktiviteter. Nu har vi fått pausa gruppaktiviteterna och fokuserar istället på att svara på anhörigas behov via bland annat hemsidan och en särskild telefonlinje.

Anhörigkonsulenterna går att nå via direktnummer och e-post som finns på hemsidan.

Inför lanseringen av hemsidan har den utökats med kontaktuppgifter och länkar till den senaste informationen om hur Malmö stad arbetar för att begränsa spridningen av coronaviruset och löpande anpassar sina verksamheter. Länkarna till schemalagda gruppaktiviteter och arrangemang för anhöriga har tillfälligt inaktiverats.

sv
sv