Ängslättskolan

Ängslättskolan

Ängslättskolans vision är att vara en hälsofrämjande skola. Här finns cirka 580 elever från förskoleklass till och med årskurs 6 samt fritidshem.

Ängslättskolans grundsärskola har elever från årskurs 1-6. Grundsärskolan, som är indelad i grundsärskola mot ämnen samt grundsärskola mot ämnesområde har lokalerna integrerade med grundskolan.

Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: 2020-05-13 15:18