Tid:

6 april 2022 17:30 - 19:30

Ämne:

Aktiviteter

Plats:

Cafékväll - för anhöriga till personer med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa

Tema Nära vård - kom och träffa representanter från funktionsstödsförvaltningen som arbetar med omställningen till en god och nära vård.

I hela Sverige pågår just nu omställningen till en god och nära vård. Omställningen är i grunden en statligt initierad reform för ett mer hållbart hälso- och sjukvårdssystem.

Omställningen innebär att vården (och omsorgen) samskapar med invånare och flyttar fokus till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande.

Som anhörig (och invånare) har du en viktig röst i denna omställning. Därför vill vi som leder omställningen mot en närmare vård i Funktionsstödsförvaltningen gärna träffa dig för information och samtala om era tankar kring Nära vård.

Datum: 6 april

Tid: 17.30-19.30

Plats: Rundelsgatan 14A, nära Caroli city.

Anmälan senast fredagen veckan innan till:

Annie Mattelin, annie.mattelin@malmo.se

0729-613639

Rosella Citterio, rosella.citterio@malmo.se

040-347256

Vi följer rådande restriktioner vid genomförande av träffar.