Tid:

19 oktober 2021 17:00 - 19:00

Ämne:

Aktiviteter

Plats:

Baltzarsgatan 1, SPF Seniorerna

Cafékväll - för anhöriga till person med långvarig sjukdom och/eller äldre

Vill du träffa andra anhöriga och ta en fika? Vi erbjuder anhöriga att träffas en gång i månaden tillsammans anhörigkonsulenter.

Datum: 19/10 (Övriga datum: 16/11 och 14/12)

Tid: 17.00-19.00

Plats: Baltzarsgatan 1, SPF Seniorerna

Anmälan senast dagen innan till:

Helen Deblond, helen.deblond@malmo.se
040-34 52 17

Karin Skogmark, karin.skogmark@malmo.se
040-34 63 84

Marie-Louise Zaar, marie-louise.zaar@malmo.se
040-34 49 31

Vi följer rådande restriktioner vid genomförande av träffar.