Tid:

13 november 2023 17:15 - 19:15

Ämne:

Aktiviteter

Plats:

Digitalt via Teams

Digitalt Vardagsrum för anhöriga till äldre eller långvarigt sjuk person

Är du anhörig till någon med demenssjukdom? Det kan vara en förälder, partner eller vän som är sjuk. Vi öppnar upp ett digitalt vardagsrum en kväll i månaden under hösten, för dig som vill ha möjlighet att träffa andra anhöriga. Vi hoppas på samtal och möjlighet att ställa frågor och lyssna på andra.

Under hösten träffas vi i ett Digitalt Vardagsrum för samtal och reflektion. Vi vill erbjuda en mötesplats för anhöriga. Du har kanske deltagit i en anhöriggrupp eller annat sammanhang för anhöriga och vill fortsätta ha möjligheten att delta i något forum. Vardagsrummet öppnas av anhörigkonsulent som är värd för kvällen.

Sista träffen: 6 december

Tid: 17.15-19.15

Plats: Teamslänk som mejlas ut inför varje tillfälle.

Anmäl dig senast dagen innan till någon av anhörigkonsulenterna:

Helen Deblond, helen.deblond@malmo.se

Karin F Skogmark, karin.skogmark@malmo.se

Marie-Louise Zaar, marie-louise.zaar@malmo.se

Välkommen!

sv