Om Änghagens förskola

Här hittar du information om Änghagens förskolas verksamhet.

Om oss

Änghagen är en förskola i liten skala där alla känner varandra. Vi har en avdelning för mindre barn (Labolina) och en för äldre barn (Laban). Änghagen har 31 platser fördelade på två avdelnigar. På vår förskola arbetar både förskollärare och barnskötare. Vi är en mångkulturell förskola, med barn och pedagoger från många olika länder.

Vi har en egen kokerska som lagar god ekologisk mat. Köket är placerat mitt i huset, så att vi alla känner de goda dofterna sprida sig under dagen.

Vår miljö

Förskolan ligger intill ett stort grönområde med en temalekplats, inriktad på rörelse. Grönområdet som gränsar till förskolans gård är en inspirerande utemiljö för barnen. Vår egen gård har gungor, sandlåda och rutschkana.

I takt med barnens behov och med tanke på det aktuella temat förändras och förnyas innemiljön runt om konstant. Den trygghet och nyfikenhet som miljön ger, både inne och ute, märks tydligt hos både personal och barn.